Category Archives: t3h interw3bs!1

Mijlpaal ethisch hacken bij gemeente Eindhoven

Afgelopen zaterdag 15 februari was ik als ethisch hacker bij de gemeente Eindhoven op een bijzondere afspraak. Voor het eerst mocht een groep ethische hackers proberen in te breken bij de Gemeente. Zowel Eindhoven als (bijna) alle leveranciers hadden toestemming gegeven. Ik had m’n eerste hack een half uur voordat de dag begon. Eindhoven de Hack-ste! Lees verder…

Aandenken vanuit de gemeente: Shirt met Eindhoven de Hack-ste.

Aandenken vanuit de gemeente: Shirt met Eindhoven de Hack-ste.

Vrijheid blijheid

Een half jaar voorbereiding en alle leveranciers op locatie: deze opstelling maakte het mogelijk om direct lekken te melden op een verantwoorde manier. Dat zag je ook terug in de zeer permissieve twee spelregels:

 1. Het is niet toegestaan om gegevens te stelen.
 2. Het is niet toegestaan om systemen opzettelijk plat te leggen.

Voor de rest: carte blanche. Inbreken is expliciet wel de bedoeling.

Deze scope komt overeen met de ideeën van de gemiddelde ethisch hacker. Het is pragmatisch en biedt ruimte voor creativiteit. Bovendien is ethisch hacken, of ethisch inbreken, een afspiegeling van de realiteit waarin kwaadwillenden toegang willen krijgen tot systemen. In de praktijk gebruiken zowel de “goede” als de “slechte” dezelfde kennis en technieken.

Pilot

Tijdens deze dag gaat het naast het testen van systemen vooral om een pilot: een mix tussen ethische hackers, leveranciers en gemeente. Hoewel we in de raadzaal zaten, het hart van de gemeente, begonnen we onze aanvallen alsof we extern zaten op een herkenbaar adres.

Hacking is natuurlijk niet alleen IT. De hackers kregen de ruimte om fysiek de beveiliging te testen, te spelen met de conferentie infra (voor afluisterdoeleinden) en meer.

Uiteraard hebben we wel allemaal een verklaring moeten ondertekenen. Deze was opgesteld in leesbare taal en zette het Openbaar Ministerie buiten spel. Wanneer de lekken verholpen zijn mogen deze ook gepubliceerd worden. Superbe.

Eerste hack van de dag: studentikoos inbreken op een surface tafel en daar software op installeren.

Eerste hack van de dag: inbreken op een surface tafel en daar eigen software op installeren. Je ziet een trollface, ipconfig, on screen keyboard en nmap. Het a4-tje is een muismat. Foto: Sander de Graaf.

Risico

De term Ethisch Hacker heeft een lange weg gehad en is inmiddels een begrip.

Er is inmiddels vertrouwen in ethische hackers en sturing vanuit de overheid. Het hacken van gemeente Eindhoven was een volgende stap in het aantonen van het nut van ethisch hacken. Kunnen ethisch hackers omgaan met de vrijheden die ze vanzelfsprekend vinden?

Ik zag beren op de weg: stel dat er een niet-ethische hacker de boel komt verzieken? Kunnen we dit dan nogmaals doen? Faalt dan de gemeenschap van ethische hackers? Moeten ethische hackers buigen voor systeemondermijnende anarchistische stinkhippies of worden ze slachtoffer van angstvallige Vogonistische bureaucraten die bij niets beginnen te piepen?

Het was een opluchting om te zien dat iedereen zich aan de spelregels hield en zeer open stond voor het delen van kennis en bekijken / testen van de mogelijkheden. Dat heeft veel goeds gedaan met de relatie tussen de drie partijen. Bovenal worden gegevens bij de gemeente en leveranciers nog beter beschermd tegen aanvallers. Iedereen won!

Resultaat: 15 * 6 uur hacken

Na een dagje testen, scannen, proberen en prutsen zijn we 20 lekken verder. Ze variëren van laag tot gemiddeld risico. De externe omgeving van Eindhoven is van formaat en onder beheer met o.a. firewalls en certificaat-toegang.

Het is onmogelijk om deze hele omgeving in zo’n korte tijd te testen: geen tool of hersenpan die daar tegenop kan. Maar dat was ook niet het doel. Met een man of 15 zijn we 6 uur bezig geweest met het testen van de beveiliging op allerlei vlakken. Helaas mogen we daar niets over vertellen totdat de lekken zijn gedicht.

De media reageert kalmpjes op deze actie en zal dat waarschijnlijk blijven omdat er weinig schade en schande te halen valt. Dit is business as usual… en dat is goed.

Voor een uitzonderlijke hacker was een prijs gereserveerd. Het was een close call en uiteindelijk heeft hacker Jacco de reis naar hackersevenement 31C3 gewonnen door een veelheid aan securityprobleemen te vinden in diverse systemen. Gefeliciteerd!

Jacco wint reis naar 31C3. Foto: Brenno de Winter.

Jacco wint reis naar 31C3. Foto: Brenno de Winter.

Smaakt naar meer!

Wat mij betreft is een precedent gezet voor een bredere omarming van Responsible Disclosure. Of de rest dat ook zo vind zal blijken. De gemeente en leveranciers krijgen nu de kans om de lekken te dichten, wat erg goed nieuws is.

Leveranciers en gemeenten die gestructureerd beveiligingsmeldingen willen ontvangen van ethische hackers en alerte burgers kunnen daarvoor een Responsible Disclosure-beleid adopteren. Daarmee stel je de juiste regels en loop je voorop in de tendens om ethische hackers, alerte burgers en andere externen onderdeel te maken van het beveiligingsbeleid.

Ik hoop dat we deze dag kunnen herhalen, op de interne infrastructuur of de overheid. Dat er een jaartje tussen zit is geen probleem… kunnen we alvast de messen slijpen 😉

Media en bronnen

Bekijk het verslag van Studio 040:

Werkt de video niet? Klik hier om deze te bekijken op Youtube.

Bronnen Nieuwsmedia

Overige bronnen

de politicus

In het kader van de door de commissie vastgestelde richtlijnen ter bevordering en herziene integratie omtrent de ontwikkelingen aangaande hetgeen geconstateerd waaruit blijkt dat enkele onderdelen de richting van een nieuwe beweging in gang te het zetten zijn, zal er door de aanverwante onderwerpen bedachtzaam worden gehandeld om tot een hoedanigheid te komen van samenkomst en bevordering van de mogelijkheden welke passend zijn voor een afgekaderd ontwerp aangaande de verruiming en verbreding aan de hand constateringen die invloed uitoefenen op het op een pragmatische wijze opgebouwde verruimde set van definities.

Waar een obstructie rondom aanstaande conjunctuur op basis van verspreiding zal ontstaan in het geval van voorafgaande kennisgeving verrijkt met weerklank vanuit de maatschappij zal worden beoogd dat dergelijke praktijken in een bepaald termijn een weg tot geriefelijk brengen van haar uiteenzettingen zodoende het open debat te stimuleren waarbij gelet op diversiteit een helder omschreven principe handvest zal worden uitgeschreven om volgens dergelijke aanpak de behoorlijke integratie van pluriformiteit te vatten in te nemen stappen.

Kort samengevat zet de brede gemeenschap zich in voor het klaarmaken van een gedegen afweging waarin is te herkennen dat zorgvuldigheid in eerder genoemde situaties een plaats heeft door een brede beleg inzake de afspiegelingen en groeperingen die zijn betrokken bij onderwerpen met een raakvlak in de praktijk van de dagelijkse omstandigheden, een die diepgaand kijkt naar de impact, de mate van optreden, de bereidheid van partijen om op verschillende factoren te verstane maatregelen te nemen, de vorming rondom een nationaal gestandaardiseerd beleid conform de algemeen relevante regelgeving, met uiteindelijk resultaat tot op een doel te stevenen waar bereidheid en saamhorigheid de boventoon voert.

Door deze structuur te bieden wordt een eenheid gevormd waartoe de baten worden verdeeld over samenspellen.

Meer vogon poetry binnenkort in de reacties: de politicus sluimert zacht. Voel u vrij om soortgelijke vormen van uitingen achter te laten op deze pagina.

Protip: door het toevoegen van een onderwerp zoals “security”, “kinderopvang”, “politie” of “automatisering” kunt u de speech een wendig geven die u belieft. 

Laser Portraits

YES! I love this, all of this design just screams “NO” and defines an era of portraits!

Check out more Laser Portraits!

Stitch has one! Do you?

 

Source material:

Mixsessies @ Hack42

Afgelopen zondag had Hack42 zijn eerste mixsessie, ofwel een DJ Jamsessie. Vier dj’s hebben zich uitstekend vermaakt, gelachen en gestoorde muziek-combo’s ontdekt.

De lezingenruimte was het domein waar we aan het begin van de dag een tafel hebben geïmproviseerd. Met kratten Mate, houten platen en mooie tape ziet het er niet alleen professioneel uit; het is ook nog stevig. Na wat kabels en speakers neergezet te hebben konden we beginnen.

De setup: tafel, dj sets, speakers en gaan!

Er stonden 3 mix-setups die ieder op een eigen manier werkte. Zo hadden we bijvoorbeeldTraktor 2Deckadance en Virtual DJ. Naast deze software hadden we natuurlijk ook vinylmeegenomen en draaide we muziek vanaf USB stick en CD.

De setups waren met elkaar verbonden via een centrale mengtafel. Vanaf daar ging het naar de speakers en opname-laptop. Iedereen kon dus tegelijkertijd horen wat die aan het doen was. In de praktijk hoor je tegelijkertijd twee samengemixte nummers; de kunst is om jouw muziek in te mixen op hetgeen wat al speelt… Als je dat goed doet, geeft het een ontzettende kick.

Je moet dus echt samenwerken voor drops en transities. Dat is lastiger dan in je eentje, maar daarom veel gaver en uitdagender. Ook kan je het moeilijker maken door een andere muziekstijl te gebruiken maar in te mixen op de huidige snelheid. Zo kwamen allerlei soorten muziek langs, ontstonden nieuwe gestoorde combinaties en stijlen.

De boventoon lag op drum & bass, dubstep en drumstep. Ook hebben we house classics aangeraakt, hardcore en populaire dansmuziek. Dat betekent dat er nog genoeg stijlen zijn voor een volgende sessie; zoals hiphop, minimal, top40 classics en glamrock.

Over de volgende keer gesproken; die komt in het najaar. We gaan het zo inrichten dat meerdere setups tegelijkertijd beter kunnen samenwerken en geven meer aandacht aan theorie. Voor het betere gooi en smijtwerk blijft natuurlijk ruimte genoeg; jammen tot het dak eraf gaat! We houden je op de hoogte via de bekende kanalen!

 • Foto’s en details op de wiki: klik hier
 • Aankondiging Mixsessie op dj2dj.nl

Dank aan Moem, Brenno, Mac en WitchDoc voor ondersteuning, apparatuur en materialen :)

Iedereen druk aan het mixen en luisteren, tegelijkertijd!

RetroTV broadcasting project part 1

I want to have my own TV station. Preferably I want software that does everything for me; but after some searches it appeared it didn’t exist. Therefore i’ve started a new open-source project codenamed RetroTV.

The aim of RetroTV is to provide a series of practices and software for running your own TV station. It’s not just software; its the whole package including documentation and guidelines/protips. Currently the software is in alpha stage: i’m developing and testing till its good enough to be picked up by the community.

Throughout this series of posts i’ll show documentation and inner workings, as well as results of the project. For todays post i’ll show the status of the project: it’s far beyond the idea stage, its nearly in beta. And we all know Beta is the way to go.

Automated stations

My goal is not at all to bring live programming or anything of decent quality. My goal is to broadcast old school television: the things we watched in our childhood. In Holland there used to be a station called “Kindernet” which broadcasted Ovide, Bassie & Adriaan, Around the Twist and a host of other series. Kindernet appeared to be a completely automated station.

Its formatting was simple: broad cast a show, have some commercials, and display what’s coming up. This project is largely the same thing, except that you can control its content, its format and will also be able to imitate clip stations such as TMF or MTV.

The Format

For automated stations use a similar way to fill up their time. To understand this format, we have to look at the difference between consumers and the station: which translates into formatting. Below tables show a difference between the consumer-level programming and station-level programming.

12:00:00 Some Show
12:30:00 Some Show
13:00:00 Some Show
14:00:00 Some Show
14:30:00 Some Show
15:00:00 Some Show
16:40:00 Some Show
17:00:00 Some Show
12:00:00 Some Show
12:24:00 Leader
12:24:30 Announcements of what is to come
12:25:30 Commercial bumper
12:25:35 Commercials, till next show
12:28:30 Leader
12:28:45 Announcements of what is to come
12:29:40 Leader
Consumer-level programming Station-level programming

So what I want for our software, is to schedule shows from a consumer perspective. The software should create the station-level programming for me. In our case we don’t have contracts with sponsors and obligations to sell expensive air-time: which is a good thing.

Example schedule

RetroTV can already translate the consumer-programming into station level programming. As a consumer we only need to tell what shows air at what time. Look at the following PHP script: this is all we need in the current version.

$showSchedule = new showSchedule();
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "0600", "Penn & Tellers Bullshit!");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_CARTOON, "0700", "Kinder Theater"); // div filmpjes van 5 mins
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_CARTOON, "0730", "Samson");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_CARTOON, "0800", "Teddy Ruxpin");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_CARTOON, "0830", "Ovide");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_CARTOON, "0900", "Bassie en Adriaan");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_CARTOON, "0930", "Around The Twist");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1000", "MythBusters");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1100", "AVGN");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1120", "Aqua Teenage Hunger Force");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1200", "Family Guy");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1230", "Drawn Together");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1300", "The A Team");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1400", "Knight Rider");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1500", "Kinder Theater");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1530", "Spongebob Squarepants");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1600", "The Legend of Prince Valiant");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "1800", "Philosophy - A guide to Happiness");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "2100", "Penn & Tellers Bullshit!");
$showSchedule->addShow(TIMESLOT_SERIE,  "2300", "Penn & Tellers Bullshit!");

Note: the current version has placeholders to support parental advisory. If this makes the Beta release, i’ll highlight it in another post.

Announcements

Behind the scenes the software is smart enough to fill up this programming with whatever it needs. As an added bonus, it will fill large gaps in the programming with pre-supplied funny movies from Youtube. What things this software can handle will be handled in a next post, describing “Content Packages”.

One important thing is to inform viewers what’s coming up next. For this, the script builds movie files displaying the program schedule. This part of the software is in a very early state, but its already pretty nice. Have a look:

The movie is generated “on the fly” using nothing more than a predefined background, some music, PHP and ffmpeg. The latter two are both powertoys: both haven’t been utilized to their full potential yet. The poor preview quality is intentional: it will only get better.

Creating movie-frames in PHP is a pain though: till now i couldn’t figure out how to do fadein-movement animations. Of course PHP wasn’t made for moviemaking: the default-Beta announcement rendering is already a challenge. I’ll make sure the Beta has enough information to get started on your own Announcement software.

Open Standards

As said before, this project will be released as open software in the upcoming weeks. For now i can already tell you the software packages it “depends”. VLC is the tool that does the streaming. Guidelines and scripts for broadcasting are included: both for unicast as multicast streaming. Just ask your local network adminstrator for Multicast support and you’re good.

Another software package is ffmpeg, a “simple” command line encoding tool. You won’t have any beef with this, as everything with this tool happens behind the scenes. Its used for inspecting movie files and creating announcements.

For storing file information and play-statistics (to make proper playlists) are stored in SQLITE. A database that is near-ideal for small projects like this. You can do SQL, so its all good.

The final package is PHP, with support for GD. The last creates frames for announcements, while PHP does the logic for creating playlists. All playlists are in an open format called Spiff, which they shorten as XSPF.

Next posts…

There is still enough to tell. About content packages, software internals, streaming and of course example rendered playlists. I’m watching a playlist right now and its freaking sweet!! More youtubes soon! 🙂

Using macIrssi with dircproxy

Installation of anything on text-based machines remains difficult. However, i hope this post will be of use to anyone out there. This short and incomplete guide helps you to to use dircproxy (a constant-online-tool for your constant-online-server) for IRC. Ingredients are macirssi, dircproxy and a linux box somewhere. Result: running macirrsi as you’ve always done, while always remaining online. Sounds good?

Although configuration options are limitless, most of the time you want to keep it simple. Here is the 4-step deal:

Installation of dircproxy

Installation of DircProxy for various common linux-platforms is a piece of cake. Just log into your machine and tell your package manager you want to use dircproxy. I can’t help you for that. But it might be something like:

apt-get install dircproxy

Telling dircproxy what servers to use

The dircproxy config file is located in your home directory: me@awesemebox:~# .dirproxyrc (where ~ is your home directory or username)

Dircproxy uses “connection classes”: little annoyances which we will get out of the way quickly. You need to know two things: the address of your server and a password. Server addresses are commonplace when connecting to an IRC server; therefore i’ll skip that subject and go straight to the password.

The password is something you create yourself. It is specified per connection: and has to be unique per connection. Just use something you’d remember, such as “OMFGQuakeNet” or something. This way you know what password belongs to what connection.

A strange thing with this password, is that it has to be stored “secure”. Therefore you have to run a script, accompanied with dircproxy that will convert your password into something unreadable. Try this:

dircproxy-crypt OMFGQuakeNet

Now specify your connection class at the bottom of the file. Like this:

connection {
  server "irc.quakenet.org"
  password "Go5XjCYTdnZOI"
}

That’s all. There is no need to specify channels, nicknames or any other thingy. You can leave your dircproxy configuration and log out of your unix machine. Or you could check out one of the gazillion options of the dircproxy configuration file and make it more secure. Whatever suits you best. I think i’m ready to connect macIrssi to the proxy. This will allow me to see what is going on in Quakenet.

Actually connecting to dircproxy

Configuring macIrssi is actually a two step process: the last remaining two steps. First you have to tell that you want to use a proxy. Second you have to add a password to your configuration file. I’m expecting you’re using macIrssi for quite a while, and connect to a lot of servers. You do not need to destroy or alter your configuration heavily.

Connecting to the proxy

While using macIrssi, type in the following commands in the console window.

/SET use_proxy ON
/SET proxy_address irc.bouncer.org
/SET proxy_port 5000
/SET proxy_string_after conn %s %d
/SET -clear proxy_string /SET -clear proxy_password

That was the first step. You’ve just set you wanted to use a proxy (or dircproxy) or whatever. Its okey now and please forget about these settings. Please Quit MacIrssi and continue.

Joining servers and channels

While MacIrssi has a great graphical userinterface, it is has no edit field for proxy-server passwords. I expect this to be resolved in some next version. Untill then, we have to look at another dull text-screen for a while.

Your macirssi configuration file is located at ~/irssi/config (where ~ is your username or home directory)

Open the macIrssi configuration file in any text editor and you’re ready to make the final adjustment. Its just adding one single line to your Quakenet server configuration and you’re done.

A strange thing, here, is that you have to enter your password non-encrypted. Just make a “password = ” section in your server config for the aprorpiate server. Then add your password. Like so:

{
address = "irc.quakenet.org";
chatnet = "ircquakenetorg";
password = "OMFGQuakeNet";
port = "6667";
use_ssl = "no";
ssl_verify = "no";
autoconnect = "yes";
},

Save the file and lets check if it works. Start macIrssi. Just wait a few seconds and… you’re connected to your favorite channels using your own nickname and settings. Enjoy!

References

 1. http://www.irssi.org/documentation/startup (chapter 10)
 2. http://code.google.com/p/dircproxy/wiki/HowtoConfigureClient
 3. http://code.google.com/p/dircproxy/wiki/DircproxyInstallation
 4. http://code.google.com/p/dircproxy/wiki/ManDircproxy (Verbose DircProxy Manual)
 5. http://www.sysctl.co.uk/

Stitch Liveshow – Episode 11 – Hardstyle

The Stitch Liveshow is a weekly broadcast playing different musical genres each time. It’s not live, not a show, not weekly, not broadcasted and Stitch is fictional. Follow the Stitch Liveshow on Twitter.

HARDSTYLE: a blend happy of melodies and beats at 150 bpm, with 56 seconds of intro, 8 bars filled with anticipation and instant party time. Every song features the same keyboard, effects but different kicks. Its a contest to squeeze as much bass and sound into a song. Selecting a variety of tracks is possible, even though the majority follows the same format and style.

Early hardstyle sucked beyond belief. Tracks tend to build up until, at the moment of climaxing, a break kicks in. And here is what happened to me: I started to prepare to dance again, shouting… but instead of the whole room going batshit insane everybody stood there watching as I went totally mad. AWKWARD! This not only happened to me, thats why the format changed probably.

Todays hardstyle is reliable. No more anti-climaxes, so you can actually dance to it and lose your mind. Because the majority of the tracks follow the same format, its actually easy to decide if you like it. Do you like one track? Then you’ll like em all. Still it was hard to select the right tunes: I don’t want my set to become boring, and I do want to have some sort of progression in my mix. That happened. Enjoy your hardstyle.

Total playing time: 2:35:23 (> two and a half hour, ^^ mixing and recording seemed like 5 minutes)

Download

 • uber fast Download: right click, save as. (sponsored by: vexocide.org)
 • regular fast Mirror: right click, save as.

Filesize: 372,9 MB, 320 kbit.

Tracklist

 1. Alphaverb – The Otherside (Original Mix)
 2. Ivan Carsten – You Try To Play Me
 3. Razor DJ – Feeling Inside (Original)
 4. Abyss and Judge – Hardstyle Revolution (Showtek rmx)
 5. Activator – Figalicious
 6. Geck-O – Give Me Some Heat
 7. Noisecontrollers – Surge Of Power
 8. B-Front & Frontliner – Magic
 9. Max Enforcer Feat. The Rush – Fade TO Black (Official Black 2010 Anthem)
 10. Frontliner – Sunblast
 11. Showtek ft MC DV8 – Electronic Stereo-Phonic
 12. Activator – Move Your Feet
 13. Zatox – Drop The Track
 14. Bass Modulators – Nrgizer
 15. Degos & Re-Done – Salsa
 16. Max B. Grand & Djanny – Arancia Meccanica
 17. Carniflex Ft. Tim – Forever Hard
 18. Beat Providers – Abandoned
 19. The Beholder & Max Enforcer – Be Amazed (Hard Bass 2009 Anthem)
 20. B-Front & Frontliner – Become The Sky
 21. Digital Punk & MC Jeff – Keep It Bouncing
 22. Ruhann – Don’t Be Afraid
 23. Geck-O – Instant Fame
 24. Hardstyle Masterz vs Max Enforcer – Rambo Is A Pussy
 25. DJ Thera – The Test 2.0 (Crypsis Remix)
 26. Technoboy meets Ruffian – The Undersound
 27. Miss Tess-X – X-Love (Original Mix)
 28. Frontliner & B-Front – Godz Powerrr!
 29. Grandmaster Q – Dwarf
 30. Josh & Wesz – Lipservice Radio
 31. Gostosa – Sutra
 32. Noizecontrollers And Toneshifterz – Empire Of The Sun
 33. Dozer – Robin’s Revenge
 34. Vyolet – Magic
 35. Robin Clark – Wiseman
 36. Joshua Hiroshy – Endovene (Stitch Totally Fucked Up Mix)

Stitch Liveshow – Episode 9 – Goa

The Stitch Liveshow is a ‘weekly’ show playing a different musical genre each ‘week’. Follow the Stitch Liveshow on Twitter.

Goa… a psychedelic version of trance. Continuous beats with psychedelic blurps and tweets. This really allows for hours and hours of mixing without noticing.

Artwork is taken from my tape-digitizing project; not the ones from Rave Radio since those where well preserved. I destroyed all covers and most of the plastic casings. So well, more pictures, audio fragments and backgrounds soon.

Mixing is damn good this time. I used a more patient technique which works great. Downside is that 80 minutes now hold just 19 tracks, instead of my regular 30. Goa doesn’t allow fast mixing, that would mean destroying the atmosphere. There are still about 500 tracks unchecked, which means another Goa mix soon.

Enjoy this set, its my best one yet.

Total playing time: 1:18:44

Download

 • uber fast Download: right click, save as. (sponsored by: vexocide.org)
 • regular fast Mirror: right click, save as.

Filesize: 180,6 MB, 320 kbit.

Tracklist

 1. M O S – Fire
 2. Alien Project – Crystal skulls
 3. Psysex – Come in Peace
 4. Lemurians – Shining With You
 5. Swaya – The Mad Maggot
 6. Psysex – Flying Saucers
 7. Infected Mushroom – None of this is real
 8. Astrix – Artcore
 9. Panick – Highway 61
 10. Electric Universe – Solylun
 11. Synchro – Magnetic
 12. Psysex – Altered States (Coco Loco Remix)
 13. Infected Mushroom – Deeply Dis….???
 14. Sol At Luna – Es Is Voller Sterne (remix)
 15. Logic Bomb – Future Uncertain
 16. Astral Projection – Cosmic Ascension
 17. Hux-Flux – Cryptic Crunch
 18. Psysex – Imprint
 19. Twisted System – Stark Raver