Mijlpaal ethisch hacken bij gemeente Eindhoven

Afgelopen zaterdag 15 februari was ik als ethisch hacker bij de gemeente Eindhoven op een bijzondere afspraak. Voor het eerst mocht een groep ethische hackers proberen in te breken bij de Gemeente. Zowel Eindhoven als (bijna) alle leveranciers hadden toestemming gegeven. Ik had m’n eerste hack een half uur voordat de dag begon. Eindhoven de Hack-ste! Lees verder…

Aandenken vanuit de gemeente: Shirt met Eindhoven de Hack-ste.

Aandenken vanuit de gemeente: Shirt met Eindhoven de Hack-ste.

Vrijheid blijheid

Een half jaar voorbereiding en alle leveranciers op locatie: deze opstelling maakte het mogelijk om direct lekken te melden op een verantwoorde manier. Dat zag je ook terug in de zeer permissieve twee spelregels:

 1. Het is niet toegestaan om gegevens te stelen.
 2. Het is niet toegestaan om systemen opzettelijk plat te leggen.

Voor de rest: carte blanche. Inbreken is expliciet wel de bedoeling.

Deze scope komt overeen met de ideeën van de gemiddelde ethisch hacker. Het is pragmatisch en biedt ruimte voor creativiteit. Bovendien is ethisch hacken, of ethisch inbreken, een afspiegeling van de realiteit waarin kwaadwillenden toegang willen krijgen tot systemen. In de praktijk gebruiken zowel de “goede” als de “slechte” dezelfde kennis en technieken.

Pilot

Tijdens deze dag gaat het naast het testen van systemen vooral om een pilot: een mix tussen ethische hackers, leveranciers en gemeente. Hoewel we in de raadzaal zaten, het hart van de gemeente, begonnen we onze aanvallen alsof we extern zaten op een herkenbaar adres.

Hacking is natuurlijk niet alleen IT. De hackers kregen de ruimte om fysiek de beveiliging te testen, te spelen met de conferentie infra (voor afluisterdoeleinden) en meer.

Uiteraard hebben we wel allemaal een verklaring moeten ondertekenen. Deze was opgesteld in leesbare taal en zette het Openbaar Ministerie buiten spel. Wanneer de lekken verholpen zijn mogen deze ook gepubliceerd worden. Superbe.

Eerste hack van de dag: studentikoos inbreken op een surface tafel en daar software op installeren.

Eerste hack van de dag: inbreken op een surface tafel en daar eigen software op installeren. Je ziet een trollface, ipconfig, on screen keyboard en nmap. Het a4-tje is een muismat. Foto: Sander de Graaf.

Risico

De term Ethisch Hacker heeft een lange weg gehad en is inmiddels een begrip.

Er is inmiddels vertrouwen in ethische hackers en sturing vanuit de overheid. Het hacken van gemeente Eindhoven was een volgende stap in het aantonen van het nut van ethisch hacken. Kunnen ethisch hackers omgaan met de vrijheden die ze vanzelfsprekend vinden?

Ik zag beren op de weg: stel dat er een niet-ethische hacker de boel komt verzieken? Kunnen we dit dan nogmaals doen? Faalt dan de gemeenschap van ethische hackers? Moeten ethische hackers buigen voor systeemondermijnende anarchistische stinkhippies of worden ze slachtoffer van angstvallige Vogonistische bureaucraten die bij niets beginnen te piepen?

Het was een opluchting om te zien dat iedereen zich aan de spelregels hield en zeer open stond voor het delen van kennis en bekijken / testen van de mogelijkheden. Dat heeft veel goeds gedaan met de relatie tussen de drie partijen. Bovenal worden gegevens bij de gemeente en leveranciers nog beter beschermd tegen aanvallers. Iedereen won!

Resultaat: 15 * 6 uur hacken

Na een dagje testen, scannen, proberen en prutsen zijn we 20 lekken verder. Ze variëren van laag tot gemiddeld risico. De externe omgeving van Eindhoven is van formaat en onder beheer met o.a. firewalls en certificaat-toegang.

Het is onmogelijk om deze hele omgeving in zo’n korte tijd te testen: geen tool of hersenpan die daar tegenop kan. Maar dat was ook niet het doel. Met een man of 15 zijn we 6 uur bezig geweest met het testen van de beveiliging op allerlei vlakken. Helaas mogen we daar niets over vertellen totdat de lekken zijn gedicht.

De media reageert kalmpjes op deze actie en zal dat waarschijnlijk blijven omdat er weinig schade en schande te halen valt. Dit is business as usual… en dat is goed.

Voor een uitzonderlijke hacker was een prijs gereserveerd. Het was een close call en uiteindelijk heeft hacker Jacco de reis naar hackersevenement 31C3 gewonnen door een veelheid aan securityprobleemen te vinden in diverse systemen. Gefeliciteerd!

Jacco wint reis naar 31C3. Foto: Brenno de Winter.

Jacco wint reis naar 31C3. Foto: Brenno de Winter.

Smaakt naar meer!

Wat mij betreft is een precedent gezet voor een bredere omarming van Responsible Disclosure. Of de rest dat ook zo vind zal blijken. De gemeente en leveranciers krijgen nu de kans om de lekken te dichten, wat erg goed nieuws is.

Leveranciers en gemeenten die gestructureerd beveiligingsmeldingen willen ontvangen van ethische hackers en alerte burgers kunnen daarvoor een Responsible Disclosure-beleid adopteren. Daarmee stel je de juiste regels en loop je voorop in de tendens om ethische hackers, alerte burgers en andere externen onderdeel te maken van het beveiligingsbeleid.

Ik hoop dat we deze dag kunnen herhalen, op de interne infrastructuur of de overheid. Dat er een jaartje tussen zit is geen probleem… kunnen we alvast de messen slijpen 😉

Media en bronnen

Bekijk het verslag van Studio 040:

Werkt de video niet? Klik hier om deze te bekijken op Youtube.

Bronnen Nieuwsmedia

Overige bronnen

de politicus

In het kader van de door de commissie vastgestelde richtlijnen ter bevordering en herziene integratie omtrent de ontwikkelingen aangaande hetgeen geconstateerd waaruit blijkt dat enkele onderdelen de richting van een nieuwe beweging in gang te het zetten zijn, zal er door de aanverwante onderwerpen bedachtzaam worden gehandeld om tot een hoedanigheid te komen van samenkomst en bevordering van de mogelijkheden welke passend zijn voor een afgekaderd ontwerp aangaande de verruiming en verbreding aan de hand constateringen die invloed uitoefenen op het op een pragmatische wijze opgebouwde verruimde set van definities.

Waar een obstructie rondom aanstaande conjunctuur op basis van verspreiding zal ontstaan in het geval van voorafgaande kennisgeving verrijkt met weerklank vanuit de maatschappij zal worden beoogd dat dergelijke praktijken in een bepaald termijn een weg tot geriefelijk brengen van haar uiteenzettingen zodoende het open debat te stimuleren waarbij gelet op diversiteit een helder omschreven principe handvest zal worden uitgeschreven om volgens dergelijke aanpak de behoorlijke integratie van pluriformiteit te vatten in te nemen stappen.

Kort samengevat zet de brede gemeenschap zich in voor het klaarmaken van een gedegen afweging waarin is te herkennen dat zorgvuldigheid in eerder genoemde situaties een plaats heeft door een brede beleg inzake de afspiegelingen en groeperingen die zijn betrokken bij onderwerpen met een raakvlak in de praktijk van de dagelijkse omstandigheden, een die diepgaand kijkt naar de impact, de mate van optreden, de bereidheid van partijen om op verschillende factoren te verstane maatregelen te nemen, de vorming rondom een nationaal gestandaardiseerd beleid conform de algemeen relevante regelgeving, met uiteindelijk resultaat tot op een doel te stevenen waar bereidheid en saamhorigheid de boventoon voert.

Door deze structuur te bieden wordt een eenheid gevormd waartoe de baten worden verdeeld over samenspellen.

Meer vogon poetry binnenkort in de reacties: de politicus sluimert zacht. Voel u vrij om soortgelijke vormen van uitingen achter te laten op deze pagina.

Protip: door het toevoegen van een onderwerp zoals “security”, “kinderopvang”, “politie” of “automatisering” kunt u de speech een wendig geven die u belieft. 

the Braun MTV Eurocharts – de weg naar succes

Dit is het eerste deel van het verhaal over de grootste Nederlandse muziekpiraten ooit.

Ruim vier miljoen cd’s, een miljoenenomzet, dekmantels, contra observatie, gecodeerde communicatie en de opsporingsdienst op de hielen. Dit is het verhaal van de Braun MTV Eurocharts en andere populaire illegale verzamelcd’s van de jaren 90. Iedere maand kwam er een volume uit, iedereen had hem, maar niemand wist waar die vandaan kwam. Overal gingen roddels: van mensen die de organisatie zouden kennen tot personen die beweren dat de cd’s in rijdende vrachtwagens werd gemaakt.

Voor 25 gulden kon je een MTV of Hit Explosion kopen van een vriend, kennis of buurjongen. Daarop stond de populairste muziek van dat moment, in perfecte kwaliteit met mooi hoesje, doosje en tracklisting. Het was een professioneel product waarvan ik me altijd heb afgevraagd hoe dit tot stand kwam, wat er voor nodig was en hoe de organisatie erachter in elkaar stak.

Toen ik in 2007 het eerste verhaal over Braun MTV publiceerde, wist ik dat ik nog niet klaar was. Alle gesprekken, documenten en internetsites waren altijd gebaseerd op informatie van de tweede of derde hand. Daarom bleef het een tijd lang stil na de eerste publicatie.

Totdat ineens de producer van de MTV cd’s een berichtje achterliet op m’n website. Ook hij had het verhaal gelezen en vond het goed genoeg om een interview te geven. Een paar maanden pikte hij me op van station Alkmaar. Luisterend naar de pre-master van een van de illegale Veronica cd’s reden we naar de Alkmaarse Poort, een wegrestaurant aan het verlengde van de A9: een van de vergaderplekken van de voormalige MTV organisatie.

MTV jaargangen 1997, 1998 en 1999

Er waren genoeg vragen. Over productiekosten, de structuur van de organisatie, de stemming binnen de groep, het netwerk, het kat-en-muis-spel met de autoriteiten en natuurlijk over de vrachtwagens met geld en wat daarmee gebeurde.

De producer deed “het boek” open en vertelde over alles wat ik maar wilde weten. Het duistere imago dat door de jaren heen was geschetst werd hiermee doorbroken. Een van de verassingen was dat de organisatie niet alleen verantwoordelijk was voor de Braun MTV Eurochart en hit eXplosion, maar ook Crazy Bytes, Veronica en nog vele andere titels.

Inmiddels is het gesprek drie jaar geleden, daarna hebben we hebben nog enkele keren contact gehad om e.e.a. op te poetsen. Ook heb ik contact gehad met een aantal cd persers, FIOD ECD, BREIN en vele mensen gesproken over dit onderwerp. Ook de reacties op het originele artikel gaven vaak extra inzicht vanuit zowel het distributienetwerk als artiesten.

In de komende serie artikelen wordt het hele verhaal uit de doeken gedaan. Het eerste deel gaat over de weg naar succes. Hierin ondermeer het ontstaan van de MTV en de groep die de basis heeft gelegd voor de hoogtijdagen vanaf 1995.

Detail: De organisatie had eigenlijk geen naam of geen codewoord. De MTV cd was het populairste en langst lopende product de organisatie heeft gemaakt. Daarom noem ik het MTV. De naam Braun MTV komt van het televisiestation dat de Braun Top 20 uitzond.

In deze artikelen worden geen namen of initialen van de betrokken personen genoemd: het is lang geleden en afgesloten. Iedereen van de organisatie heeft inmiddels een nieuw leven. 

De weg naar Succes

Er zijn twee periodes geweest waarin de MTV werd gemaakt en uitgegeven. De eerste periode speelde van 1993 tot halverwege 1995. Hierin werd de bakermat gelegd voor het latere, grotere, succes.

Het was mei 1993 waarop de eerste MTV het licht zag. Een licht bewolkte hemel met daarover de titels en artiesten gezeefdrukt. Het eerste nummer was Snow – Informer en had een onbekende oplage. Naar schatting waren het er 2.500 tot 10.000.

De MTV werd neergezet als vervanger van de bestaande illegale verzamelaar “Chartbusters”. Beiden waren bedacht door een club dj in Brabant; het is niet helemaal duidelijk of de productie in handen was van verschillende netwerken. Hoe dan ook: binnen een jaar was de MTV zo populair dat Chartbusters het onderspit moest delven.

De ondergang van Chartbusters ging niet over een nacht. Er is geprobeerd om de Chartbusters te legaliseren, maar dat bleek hopeloos. “Artiesten wilden niet met elkaar op cd en gedoe met rechten zorgde ervoor dat de inhoud telkens achter de feiten aan liep.” Slechts 5 legale edities werden gemaakt, waarvan September 1994 de laatste was. Niet voor niets dat MTV in oktober schitterde met een sticker op de voorkant: “DIKKE LUL dit is de enige ECHTE”.

Illegale Chartbusters, juli 1993 De legale chartbusters, mei 1994

De legale chartbusters is te herkennen aan de gekleurde paperclips, kreten op de voorkant en het label ARTY records. Op sommige cd’s stond zelfs een telefoonnummer. De minder legale editie is te herkennen aan de monochrome paperclips. Eerst in zwart-wit, daarna op dik en fel roze, geel, groen, blauw en paars gekleurd papier… er staat op dat ze dit papier gebruikte vanwege het milieu. Ook zijn er nog Chartbusters met een vormgeving die het meest lijkt op een rood CD-R hoesje. Informatie over de Chartbusters megamix komt later.

[todo foto:  mtv “dikke lul, dit is de enige echte”]

De toekomste producent van de MTV cd’s, laten we hem “de producer” noemen, was in de tijd van de Chartbusters actief als zelfstandig ondernemer. Hij heeft bijvoorbeeld meegeholpen aan de legalisatie hiervan en zorgde later ook voor de productie van een paar kleinere illegale verzamelcd’s. Hij vertelt: “Op een gegeven moment werd ik benaderd door een klant met de vraag of ik illegale cd’s wou persen. Ik heb toen in hun opdracht de Rainbow top 50 (oplage 12.000) gemaakt. Dat is allemaal in Nederland en omringende landen gebeurd.”

In de tussentijd groeide de oplage van MTV uit tot 100.000 stuks per maand. Het was hiermee de bekendste en grootste hit verzamelaar van Nederland. De organisatie hierachter blijft echter vaag. Wat wel duidelijk is: de cd’s werden ingevlogen vanuit San Jose (VS) en landden in Duitsland. Het ging om keurig in cellofaan verpakte doosjes, kant en klaar voor distributie. Vanuit Duitsland werden ze per vrachtwagen geïmporteerd.

Deze route is 28 keer gebruikt, daarna ging het mis.

Rake klappen

De vormalige OpsporingsDienst Buma Stemra (ODBS), (nu FIOD ECD), had lucht gekregen van de populaire verzamelaar. Een onderzoek volgde waarna op 25 juli 1995 rake klappen werden uitgedeeld aan de MTV organisatie.

De vrachtwagen met daarin 90.000 cd’s werd onderschept in Schijndel. Op dat moment, in het midden van de nacht, was ook de producer aanwezig die op het nippertje wist te ontkomen. Hij vertelt: “Ik reed mee met de vrachtwagen. We hadden altijd auto’s voor en achter de vrachtwagen rijden om de boel in de gaten te houden. Ik huurde altijd een grote benzine-slurpende auto. Deze was toe aan een tankbeurt. Nadat we signaal hadden gegeven om vervangen te worden namen we de afslag en konden we gaan tanken. Toen we daar stonden zagen we in de verte blauwe lichten verschijnen. Er ging maar één ding door ons heen: paniek! We wisten echt niet hoe snel we daar moesten wegkomen. Racend, vliegend, jagend over de snelweg met ons hart in de keel, zo hard als we konden zijn we gevlucht. Meteen de auto verwisseld en doorgereden naar een veilige plaats. Wij zijn die nacht die dans ontsprongen.”

De rest van de oplage, 12.400 stuks, waren achtergebleven op het vliegveld. Het paste simpelweg niet meer in de vrachtwagen. Ook dit werd in beslag genomen. De chauffeur zat 6 weken in voorarrest.

Hoe de cd’s van Augustus (08) en September (09) 1995 toch verschenen is een raadsel. Misschien was de route via San Jose nogmaals gebruikt, misschien was er sprake van gecontroleerde doorvoer of misschien werden ze deze keren gemaakt in Nederland. Hoe dan ook, het was de laatste keer dat de originele MTV groep een cd uitbracht. Een aandenken aan de arrestaties in Schijndel staat in de cd van September 1995: “Our thoughts are with our fallen friends. May God protect them and us against evil.”

De arrestatie betekende voor de MTV organisatie grote veranderingen. Aan het eind van de maand moest er namelijk weer een nieuwe cd op de markt komen. Dit betekende voor de producer dat hij in beeld kwam als daadwerkelijke producer van MTV en een aantal andere namen.

Allereerst werd een nieuw productienetwerk opgezet, de arbeid werd nu niet meer in de VS maar in West-Europa uitgevoerd. De fabrieken leverde af op spindel, waardoor er meer in een vrachtwagen paste. Tot slot werd een nieuwe huisstijl ontworpen.

De druk in deze periode lag hoog. In minimaal drie fabrieken werd met man en macht gewerkt om de cd van Oktober 1995 af te krijgen. Dit lukte. De vraag van 100.000 cd’s werd beantwoord en de hoogtijdagen van MTV konden beginnen.

Volgende keer: the Braun MTV Eurocharts – de productie. Met daarin antwoord op de vragen: welke merken cd’s werden geproduceerd? Wat de rol was van Mister X? en hoe verscheen elke maand de CD weer op schoolpleinen en cafe’s?

 

The Twelve Labours to get anything done in Sharepoint

What we’re waiting for

Sharepoints’ capabilities do not make sense looking at the timeline of computing: Instead of making something that works like Windows 95, we have to think in some sort of twisted web-context: lists of lists for properties on properties in separate windows in separate windows.

We can do with a lot less and have a lot more functionality. It’s what we use everyday! WHY break every usability standard and roll your own? The human race does not need another 20 years of innovation to end up with something acceptable! We’re already here… Just start with what’s already been established and make it superb (simple and human) along the way.

Sharepoint, being the status quo in document management, clings on mediocrity. It’s driven from any perspective but to help the millions of daily users to strive for something greater than themselves. It holds back the hopes and dreams and make you do only the stupidest of actions which are glorified as innovation and progress. It’s not, it reeks like the communist system of eastern Germany that fell in 1989.

We need system that helps to get our worlds published, the system would work so great, you would not even know that it’s there. So we can focus on the more inspired parts of life and do only the things we find useful.

The state of today

Imagine if Facebook would open every click full-screen. Imagine that you cannot drag and drop files on your computer. Imagine that on Mondays and Wednesdays your mouse and keyboard are mirrored. Now imagine this altogether and you will experience how i experience Microsoft Sharepoint.

Sharepoint’s prime feature is that any trivial task is upgraded to divine pieces of work to be performed only by the highest of Gods. Where a normal puny human would only ask for a single-action to do something, Sharepoint will hand you its list of 12 labours in order to achieve your desired goal (and be somewhat purified along the way).

To make these 12 labours applicable in any situation is an art in itself. But Microsofts application designers got it down like a science: consistently resulting in the same 12 labours for every action imaginable. It took a while, but i finally reverse engineered these exact guidelines…

The Twelve Labours to get anything done in Sharepoint

 1. The task-to-complete does not make sense in your language, it has not been translated to anything you can relate to.
 2. The actions you need do not match general computing terms, it will have an arbitrary term that means something that is unknown to you while doing exactly the thing you want.
 3. To find the thing you need to do, you will have to consult external documentation. But do not buy the book as it will turn into something that will keep you warm.
 4. The first documentation you’ll find is in your native language and follows rule 1 and 2 closely, rendering them useless. The documentation will not contain visual examples. The documentation is lengthy and located at as few places as possible in case of downtime.
 5. After translating your action to the Sharepoint vocabulary (via some forum post), you’ll find a YouTube video made by some Egyptian guy explaining the thing you want to do in broken English. You’ll happily accept this and send him a friendly comment that he is the greatest.
 6. You realize that you’ve just wasted one hour of your life and you will never get it back.
 7. Now that you know what to do, you will follow the Egyptian’s instruction-video step by step hoping to God or whatever Holy Entity that you DO have the permissions to view the actions in the first place. Life’s a gamble, so is Sharepoints permission management.
 8. You will wonder if your Sharepoint version matches the one in the video. You will try to find out, but never find it.
 9. You’ll start screaming and shouting. Pausing your work and start writing blog posts like these to vent your frustration and share your anger with the rest of the world, making you look like a fool and a total loser that takes things to serious. (eventually, timespan undetermined) You get it together and continue.
 10. (Optionally) after mailing your service desk for more permissions that require verification of your manager, you’re finally able to finish the Egyptian’s tutorial and achieve the thing you wanted to do. It was like a clicking marathon, let’s hope you ticked all the right boxes…
 11. Now that you’re feeling accomplished, you want to share the fruit of your work with your dear colleagues, only to get a reply that they cannot see the thing you are so proud of: you forgot to authorize the target audience to see it.
 12. Trying to circumvent the previous 11 steps to find a shortcut, you’ll try to set the right “thingy” and will click anything for at least 20 minutes straight not fixing the thing you’re looking for and not knowing what you’re looking at. You start calling the paid support desk for consultation: the same Egyptian guy answers and he fixes your problems in two minutes using just the power of his mind making you feel great and somewhat uneasy.

 

 • Result: Your colleagues cheer, your work is great and everyone is happy.

Note: these 12 steps are designed to nest and stack, preferably over a multitude of people.

Please re-read the first section of this article and then close.

Combining RRDtool with jpGraph for Heatmaps

Yes it works. Story below. Results:

 

 

How did he do it?

Simple. This is a combination of RRD Tool, jpGraph and PHP. RRD provides the database with measurements, jpGraph provides heat map graphs and PHP glues it all together. (colors are taken from exploded creepers from minecraft).

What am i seeing anyway?

It looks cool, but you’re looking at a heat map of the open/closed state of our hackerspace. For the last year, we’ve measured if the hackerspace was opened or closed. We measured about every five minutes.

The average of the past three months is displayed in a granularity of hours. This roughly means 2000 measures for a single graph. It renders nearly instant.

Step by step

Export measured values

rrdtool xport --start $e-$timespan --end $e --step 3600 --maxrows 4242 --enumds 
    DEF:st=../state.rrd:state:AVERAGE 
    CDEF:open=st,1,0,IF 
    XPORT:open:"isopen" 

 

Spread the measured values by hours

foreach($measurements["data"]["row"] as $row) {
    switch ($row["t"] % 86400) {
      case 82800: $hourOpen[0] += $row["v0"]; break;
      case 0: $hourOpen[1] += $row["v0"]; break;

 

Shift is six hours, so primetime is clearly visible

for($i=0;$i<$steps;$i++){
    $element = array_shift($array);
    $array[] = $element;
  }

 

Feed the data to jpgraph

$mp->colormap->SetMap($colormap);
unset($colormap);
$mp->SetCenterPos(0.5,0.47);
$mp->SetSize(0.75, 0.7);

 

Other uses:

The same type of graph can also be used to visualize the temperature in a day. To see how the temperature rises over time. I don’t think there will be a rewrite though, definition of done.

Note: the graph is supposed to give an estimate if Hack42 is open or not.

See also

OMGWTFBBQ Naar House flyer

Superbatsie came across an oldschool Dutch flyer regarding a semi-christian organization called “Naar House”. It associates House music with satan and warns of the unrepairable damage house music can inflict on your soul.

The flyer i got was photograph, so i decided to remake it to a high-res print-ready version. What shame when such a valuable document could not be reprinted (and burned) anymore.

Above: the original. Above: the reconstruction [small] [medium] [huge]

Download the A4 sized, 300dpi version here: [huge] [medium] [small]

Enjoy! 🙂

Did you know there are tons of Christian metal groups? Yes there are, and not even half bad.

Update: welcome to 2012: NOOOOOOOOOO the ‘Naar House’ foundation still exists. It is now targeting all popular music. In their seemingly-happy-colorful-educational material, link, you can read that pop music annihilates all you hold dear. It’s stuff nobody cares about. Let it stay that way. ALL GLORY TO THE HYPNOTOAD.

Laser Portraits

YES! I love this, all of this design just screams “NO” and defines an era of portraits!

Check out more Laser Portraits!

Stitch has one! Do you?

 

Source material:

ROOAARR Radio, from the Rave Radio part 5 recording

Been working on episode 5 of Rave Radio 2012. One of the outtakes is a huge ROAR taken to extremes with effects. It’s Roar Radio, coming up somewhere in early March…

Check out the ROAR, and make sure you’re listening to it in high volume, preferably in a residential area.

[audio:http://elgerjonker.nl/wp-content/uploads/sites/2/2012/02/roarradio.mp3|titles=You don’t want to wake up in the morning next to this.]

The file: roarradio.mp3

 

Also, did i mention you can book us for live performances? check it out here.

 

Fake news: privacyloss caused by a phonebook

Just published a fake dutch news post regarding the loss of privacy sensitive data. The clue is that the data is just a phonebook. The article is in line with the recent increase in data-breaches that have been given widespread attention by the media lately 🙂

One of the arguments, that a phonebook can lead to determination of race or religion is actually true. The rest is just a bunch of fake stuff put together to look true and legit.

It’s in dutch, and you can check it out here.

RAGE.wav

TL;DR: Download RAGE.wav

Long story

Last week i was experimenting with some audio effects. Amazing how the volume can be cranked up to reach absolute insanity without clipping. The rage.wav file is in fact recorded whispering 🙂 Then i added the most ridiculous audio effects to make it sound … ridiculous.

The effect chain consists of the following ingredients:

 • Multiband Dynamics (no background noise, more highs)
 • Warmth
 • Vocoder (modulator effect)
 • Compression
 • Saturator (Hard Curve FTW)
 • Limiter (to “avoid” clipping)
I uploaded the original for remixing purposes. Can you increase the volume and impact even more?